Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Μία θέση Συντονιστή (Technical Project Manager) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής του ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος


Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής Ι.Π.ΤΗΛ., στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «Demcare-288199» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΚΩΔ. Θέσης: ΙΠΤΗΛ-33
Ειδικότητα: Computer Science
Αντικείμενο: Τεχνικός/Διαχειριστικός Συντονισμός Έργου

Διάρκεια: 12 μήνες
Καταληκτική ημερομηνία: 30-11-2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...