Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

11 θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"


Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη Διασποράς Ρύπων σε αέρα, ύδατα, έδαφος και περιβαλλοντικές συνέπειες» (Ε-964), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους.
Καταληκτική ημερομηνία: 25-11-2011
Πληροφορίες: τηλ. 210-6503426
Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.demokritos.gr

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «NANOTHERAPY - A Novel Nano-container drug carrier for targeted treatment of prostate cancer» (Ε-1543), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους.
Καταληκτική ημερομηνία: 25-11-2011
Πληροφορίες: τηλ. 210-6503301
Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.demokritos.gr
Το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «2D NANOLATTICES - Strongly anisotropic Graphite -like semiconductor/dielectric 2D nanolattices» (Ε-1656), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια (1) θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης έως και τριάντα δυο (32) μήνες.
Καταληκτική ημερομηνία: 25-11-2011
Πληροφορίες: τηλ. 210-6503340
Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.demokritos.gr
Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων «SE2A - Nanoelectronics for Sale,Fuel Efficient and Environment Friendly Automotive Solutions» (Ε-1595) & NANOFUNCTION- Beyond CMOS Nanodevices for Adding Functionalities to CMOS (Ε-1598) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τέσσερεις (4) θέσεις εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου
Καταληκτική ημερομηνία: 09-11-2011
Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.demokritos.gr
Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «ΤFTsolar - Διεργασίες για την ανάπτυξη νέων φωτοβολταΐκών νανοΰλι-κών πυριτίου» Ε 1639 προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με Διδακτορικό στη Μικροηλεκτρονική και εμπειρία σε χαρακτηρισμό λεπτών υμενίων και διατάξεων βασισμένων σε αυτά, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους.
Καταληκτική ημερομηνία: 25-11-2011
Πληροφορίες: τηλ. 210-6503266
Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.demokritos.gr
Το Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «KM3NeT-PP - Preparatory Phase for a Deep Sea Facility in the Mediterranean for Neutrino Astronomy and Associated Sciences» (Ε-1547), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης.
Kαταληκτική ημερομηνία: 25-11-2011
Πληροφορίες: τηλ. 210-6503476
Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.demokritos.gr
Το Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Βιοδοσιμετρία ακτινοβολιών και κυτταρογενετική μελέτη λευχαιμικών νοσημάτων» (Ε-675), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης.
Kαταληκτική ημερομηνία: 25-11-2011
Πληροφορίες: τηλ. 210-6503848, 210-6503865, 210-6503866

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...