Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

6 άτομα στο Σύλλογο Γονέων για την Υποστηριζόμενη Διαβίωση Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και τίτλο «ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ»


Ο Σύλλογος Γονέων για την Υποστηριζόμενη Διαβίωση Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και τίτλο «ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»", πρόκειται να ιδρύσει Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 4 ατόμων στην Αγία Παρασκευή, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Το Δ.Σ. του φορέα, για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου (στελέχωση μονάδας), καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα, όπως αναφέρονται παρακάτω, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου.

1 Άτομο για γραμματειακή υποστήριξη πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, για διοικητικό συντονισμό μονάδος και εξυπηρέτηση φιλοξενουμένων.
Να διαθέτει κατά προτίμηση εμπειρία από ανάλογη προηγούμενη δραστηριότητα, σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το προσωπικό υποστήριξης παρέχει άμεσα στους φιλοξενούμενους όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης για τη διαβίωσή τους στη Σ.Υ.Δ.
1 Άτομο, επαγγελματία προσωπικής φροντίδας, πλήρους απασχόλησης ως οικόσιτη, με σύμβαση αορίστου χρόνου.
Να θέλει να εργαστεί ως οικόσιτη στη Σ.Υ.Δ., να είναι ευαισθητοποιημένη στο θέμα παροχής φροντίδας σε Π.Νο.Υ. και να μην έχει κατά το δυνατόν οικογενειακές υποχρεώσεις,
Εμπειρία σε τομείς που σχετίζονται με την αποστολή των Σ.Υ.Δ. ή μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καθώς και κατοχή διπλώματος οδήγησης θα συνεκτιμηθούν.
4 Άτομα, Προσωπικό Υποστήριξης - φροντιστές , σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
Να θέλουν να εργαστούν και κατά προτίμηση να διαθέτουν εμπειρία σε τομείς που σχετίζονται με την αποστολή των Σ.Υ.Δ. ή μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
Η κατοχή διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου είναι απαραίτητο προσόν.
Είναι δυνατόν να είναι και κάτοχοι πτυχίων ανεξαρτήτως βαθμίδας συναφών με τον σκοπό της ΣΥΔ
Ενδεικτικές ειδικότητες
• Άτομο με ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού,
• Άτομο με ειδικότητα Εργοθεραπευτή
• Άτομο με γνώσεις χειροτεχνίας και καλλιτεχνικών κατασκευών.
Πρόσωπα που δεν έχουν την ανωτέρω εκπαίδευση, πλην όμως έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα ή οποία σχετίζεται με την αποστολή των Σ.Υ.Δ..
Ως ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης, ορίζεται η 11η Νοεμβρίου και ώρα 13.30.
Πληροφορίες: τηλ. 210 – 6723232 (κα Βούλα Παπαγεωργοπούλου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...