Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

13 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης


Καταληκτική ημερομηνία: 
04/11/2011
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
26/10/2011-04/11/2011
Τηλέφωνο: 
2310 566030
Το Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 36 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 8 μηνών, ως ακολούθως:

2 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
2 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
1 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1 ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ ΓΕΩΤ. ΤΟΜΕΑ – ΤΕΧΝ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤ. ΖΩΩΝ
2 ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΣΤΑΒΛΙΤΩΝ)
1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...