Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Ένα άτομο με σύμβαση έργου στο Ινστιτούτο Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»


Tο Εργαστήριο Κυτταρικής Σηματοδότησης και Μοριακής Φαρμακολογίας του Ινστιτούτου Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «Biological signal transduction in health and disease –G protein coupled receptor complexes» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα που αφορά στη μελέτη «Μοριακών μηχανισμών ρύθμισης και λειτουργίας διαμεμβρανικών υποδοχέων για προσδιορισμό και ανάπτυξη νέων φαρμακολογικών στόχων και παραγόντων».
Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης.
Ειδικότερα:

· Μία (1) θέση Πτυχιούχου ΑΕΙ, τμημάτων (Βιολογίας, Χημείας, Φαρμακευτικής Σχολής ή άλλων συναφών
ειδικοτήτων) και κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Masters.
Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 11-11-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
με την Δρα Ηρώ Γεωργούση, στα τηλέφωνα 210-6503564 & 210-6503586 και στο e-mail: iro@bio.demokritos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...