Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Πρόστιμο 100 ευρώ σε όσους δεν παίρνουν απόδειξη

Πρόστιμο 100 ευρώ σε όσους δεν παίρνουν απόδειξη
Στο τραπέζι του διαλόγου έχει μπει το ενδεχόμενο να υποβάλλεται πρόστιμο, ύψους 100 ευρώ, σε όσους πολίτες εντοπίζονται να μην έχουν λάβει απόδειξη για παροχή υπηρεσιών ή αγορά αγαθών.
Η πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί από τους φορείς που μετέχουν στο διάλογο για το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα, εξετάζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το οικονομικό επιτελείο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο είναι υπό εξέταση, προβλέπεται:

Η επιβολή προστίμου σε βάρος των φυσικών προσώπων, ιδιωτών – καταναλωτών, για τα οποία διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια προληπτικού φορολογικού ελέγχου είτε σε επαγγελματική εγκατάσταση επιτηδευματία είτε εκτός αυτής ότι δεν απαίτησαν ή δεν αποδέχθηκαν ή αποδέχθηκαν ανακριβή φορολογικά στοιχεία αξίας για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη η έκδοση, τη μη εμπρόθεσμη ή την ανακριβή έκδοση στοιχείου από τον επιτηδευματία.
Το ελεγκτικό συνεργείο θα συντάσσει ∆ιαπιστωτική Πράξη – Απόφαση Επιβολής Προστίµου (∆Π-ΑΕΠ) και αντίτυπο αυτής παραδίδεται στον παραβάτη. Μάλιστα, σε περίπτωση που αρνηθεί ο πολίτης να την παραλάβει, η κίνησή του αυτή θα σημειώνεται στη ∆Π-ΑΕΠ και παράλληλα παραδίδεται στην αρμόδια ∆ΟΥ.
Το πρόστιμο, το οποίο επιβάλλεται σε βάρος του φυσικού προσώπου που συναλλάχθηκε, καταβάλλεται εντός 10 ημερών σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, με έκπτωση 50%. Το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα, το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο την επόμενη εβδομάδα και θα ψηφιστεί μέχρι τα τέλη του έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...