Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

311 θέσεις στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Κοζάνη)


Καταληκτική ημερομηνία: 
10/11/2011
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
01/11/2011-10/11/2011
Τηλέφωνο: 
24630 - 52284, 24630 - 52801 & 24630 - 52228.
Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 311 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 8 μηνών, ως ακολούθως:

60 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
13 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
20 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
10 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
16 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών)
8 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
112 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
20 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί)
4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)
20 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
16 ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
5 ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων
3 ΔΕ Οδηγοί – Χειριστές Γεωργικών Ελκυστήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...