Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

36 θέσεις στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Φλώρινα)


Καταληκτική ημερομηνία: 
10/11/2011
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
01/11/2011-10/11/2011
Τηλέφωνο: 
24630-52284, 24630-52801 & 24630-52228.
Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της Δημόσιας πιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 36 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 8 μηνών, ως ακολούθως:

4 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
3 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
3 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
2 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
3 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών)
2 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
6 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)
5 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
3 ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...