Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

2 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νοτ. Ελλάδος (Ερμιονίδα Ν. Αργολίδας)


Καταληκτική ημερομηνία: 
16/11/2011
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
10/11/2011-16/11/2011
Τηλέφωνο: 
210- 92.25.709
Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νοτ. Ελλάδος ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, ως ακολούθως:

2 ΔΕ Εργατοτεχνίτες και εν ελλείψει ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες
για την εκτέλεση του έργου «Σπήλαιο Φράγχθι Δήμου Ερμιονίδας Περιφέρειας Πελοποννήσου ανάδειξη και αξιοποίηση του σπηλαίου και του περιβάλλοντος αυτού χώρου»

career.duth.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...