Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

14 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών (Ν. Μαγνησίας)


Καταληκτική ημερομηνία: 
17/11/2011
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
11/11/2011-17/11/2011
Τηλέφωνο: 
24210 21288
Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

2 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην μυκηναϊκή περίοδο, για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου
1 ΠΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή ελλείψει αυτού ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης κατεύθυνσης Α΄ ή ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης της ίδιας κατεύθυνσης, για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου
11 ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες, για επτά (7) μήνες
για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες για την ανάδειξη του ανακτορικού συγκροτήματος μυκηναϊκού οικισμού Διμηνίου» της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ Α ΚΑΙ Β ΣΤΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΜΗΝΙ - ΙΩΛΚΟ» στο Δήμο Βόλου, Δημοτική Ενότητα Αισωνίας, Νομού Μαγνησίας.

career.duth.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...