Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Μειωμένες επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ σε 7 προγράμματα με την εφαρμογή του μνημονίου 2!!


Μια παράπλευρη, σημαντική όμως απώλεια για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα προγράμματα του ΟΑΕΔ και αφορούν την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, ήρθε με την εφαρμογή του μνημονίου 2, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του ΕΠΕΝΔΥΤΗ. Μαζί με τους μισθούς και τα επιδόματα ανεργίας «κουρεύεται» και το ύψος της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ στα προγράμματα, η οποία υπολογίζεται με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ή τον κατώτατο μισθό.

Ποιες επιχειρήσεις επηρεάζονται

Όπως επισημαίνεται σε διευκρινιστικό έγγραφο του Οργανισμού, αναφέρει η εφημερίδα, σχετικά με τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα απασχόλησης και διατήρησης του προσωπικού τους μέχρι τις 13/2/2012, αυτές θα συνεχίσουν να επιχορηγούνται με βάση τον κατώτατο βασικό μισθό ή το κατώτατο βασικό ημερομίσθιο που ίσχυε κατά την ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα. Από την άλλη μεριά, οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή τους στα προγράμματα του ΟΑΕΔ από τις 14/02/2012 κι έπειτα, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου που μειώνει τον κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο κατά 22%, θα λαμβάνουν και μειωμένη επιχορήγηση.
Συγκεκριμένα, ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ποσών θα λαμβάνονται υπόψη οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων που αντιστοιχούν μέχρι το ύψος  του νέου κατώτατου βασικού μισθού, δηλαδή €586,08, ή του νέου κατώτατου βασικού ημερομισθίου, δηλαδή €26,18.

Τα 7 προγράμματα του ΟΑΕΔ

Τα προγράμματα που αφορά το συγκεκριμένο έγγραφο, κατά τον ΕΠΕΝΔΥΤΗ, είναι τα εξής:
  1. Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων
  2. Τοπικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα για 900 ανέργους και 350 εργαζομένους του Νομού Καστοριάς
  3. Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας
  4. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων μέσω επιταγής (voucher) επανένταξης στην αγορά εργασίας
  5. Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων
  6. Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 5.000 ανέργων ηλικίας 16 – 24 ετών, νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών
  7. Ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών, με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων ειδικών κατηγοριών (ΑμΕΑ, απεξαρτημένων και παραβατικών ατόμων).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...