Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Το Κατά Λουκά Παπαδήμο ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ και οι 10 ΕΝΤΟΛΕΣ του!

Το Κατά Λουκά Παπαδήμο ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ και οι 10 ΕΝΤΟΛΕΣ του!
1. Ἐγώ εἰμι πρωθυπουργός ὁ Θεός σας , οὐκ ἔσονται σοὶ πρωθυπουργοί, ἕτεροι πλὴν ἑμοῦ.
2. Οὐ φορολογήσεις παντός εἴδωλον, οὐδὲ ακινήτου, ὁμοίωμα, όλα ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ Μπένι , ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν φρολογήσωσιν ὑποκάτω τῆς γῆς.
3. Οὐ λήψει τὸ δάνειον τοῦ ΔΝΤ τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ.
4. Ἓξ ἡμέρας εργασίας το χρόνο καὶ ποιήσεις με 340 ευρώ τον μήνα πάντα τὰ ἔργα τα ων εργοδότη. Τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα ψάξεις εις σκουπίδια και κάνε τον σταυρόν σου, Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου.
5. Τίμα τὸν Παπανδρέου σου καὶ τον Σαμαρά σου , ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ο δικομματσιμός ἐπὶ τῆς γῆς.
6. Οὐ μοιχεύσεις ΔΝΤ, ΕΕ και Ευρωπαικήν Τράπεζαν
7. Οὐ κλέψεις Εφορία, κόψει τα χέρια σου
8. Οὐ φονεύσεις το Μνημόνιον
9. Οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ της κατσίακα τους γείτονά σου, μαρτυρίαν ψευδῆ.
10. Οὐ ἐπιθυμήσεις πάντα ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστι. Ου φακές, ου κρεμμύδια, ού φασόλια, ού γραβιέρα, ου κοντοσούβλι, ού σούσι, Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας, οου ουου ουουουουοουοοοοουυυυυυυυ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...